Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

 

Conform rezultatelor evaluării publicațiilor științifice de către CNCS (2020), revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde este încadrată la categoria A (domeniul Istorie și studii culturale)

– revistă de referință pentru domeniu, cu o vizibilitate deosebită atât pe plan național cât și internațional, obținând un punctaj de 95,1 puncte (din 100). 

Pentru istoricul revistei, din 1958 până în prezent, vezi aici.