Dr. Anda-Lucia Spânu, cercetător ştiinţific III

Domenii de cercetare 
  • istoria, arta şi cultura urbană; imagini istorice ale oraşelor; iconografie şi cartografie urbană (secolele XVI-XIX); istoria stampelor şi tipăriturilor
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Bibliografia istorică a oraşelor din România
  • Bibliografia istorică selectivă a oraşului Sibiu
  • Reprezentări grafice ale oraşelor din România
  • Repertoriul reprezentărilor grafice ale oraşelor din România
  • Categorii de reprezentări grafice ale oraşelor din România
  • Dicţionar istoric al oraşelor din România
  • Bibliografia istorică a oraşelor din România 2007-2012
Curriculum Vitae 
Publicaţii 

Anda-Lucia Spânu este absolventă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică, specializarea Istorie,  (promoţia 1999) şi a studiilor aprofundate, în specializarea Conservarea-Restaurarea Patrimoniului Muzeal şi Arheologic (promoţia 2000), la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A susţinut doctoratul în istorie în anul 2007, la aceeaşi instituţie, în domeniul istoria culturii, şi şcoala postdoctorală a Academiei Române în 2013, în domeniul Ştiinţe istorice şi arheologie, sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române. Este redactor al Buletinului Comisiei de Istorie a Oraşelor din România Informaţii privind Istoria Oraşelor şi secretar de redacţie al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, membru fondator al Asociaţiei Civitas Nostra – Societate pentru studiul istoriei oraşelor şi membră a mai multor asociaţii profesionale naţionale (Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi Institutului pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu) şi internaţionale (European Association of Urban History şi European Architectural History Network).