Dr. Dan Dumitru Iacob, cercetător ştiinţific I

Domenii de cercetare 
  • istorie urbană, istorie socială, istorie culturală, demografie istorică, istoria minorităților (epoca modernă)
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Atlasul istoric al oraşelor din România
  • Istoria orașelor în epoca modernă
  • Istoria elitelor (stil de viață, educație, divertisment, sociabilitate)
  • Testamente și inventare de averi boiereşti din secolele XVIII–XIX
  • Demografie istorică
  • Istoria comunităților iudaice din Moldova
Curriculum Vitae 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024
Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605
w-mail: iacob@icsusib.ro
web: http://icsusibiu.academia.edu/DanDumitruIacob

Proiecte actuale 
  • Atlas istoric al oraşelor din România. Roman
    Coordonator de proiect
Proiecte finalizate 

Dr. Dan Dumitru Iacob este absolvent al Facultății de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1997). Tot aici a absolvit studiile aprofundate în specializarea: „Românii în relații internaționale” (1998) și a susţinut teza de doctorat cu titlul: Elitele din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea. Stil de viaţă şi mentalități (2008). Din 1999 lucrează ca cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. A publicat un volum de autor (Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment, Iași, 2015), a editat şase volume ale Atlasului istoric al oraşelor din România și un volum colectiv de studii (Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, Iași, 2015), a publicat 39 de studii şi articole ştiinţifice în volume colective și periodice de specialitate, precum și numeroase articole de popularizare în reviste culturale și ziare din ţară, recenzii şi prezentări de carte. A participat, în calitate de director de proiect, membru sau bursier, la 10 proiecte de cercetare naționale câştigate prin competiţie. Este coordonator și redactor al colecției Atlas istoric al oraşelor din România, secretar de redacţie al revistei Historia Urbana, membru al Consiliului știinţific și secretar științific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu; președinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (din 2018), membru activ al Comisiei Internaționale pentru Istoria Orașelor și membru al Grupului pentru editarea atlaselor istorice ale orașelor (Atlas Working Group) din cadrul respectivei comisii, vicepreședinte şi membru fondator al asociaţiei Civitas Nostra – O societate pentru studiul istoriei oraşelor.