Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare - doctorand, pe perioadă determinată, cu normă de 2 ore/zi, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – proiectul cu titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg UEFISCDI: 591/17.12.2018), are următorul rezultat:

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Situație dosar înscriere candidat

Observații

1.

Bruckner Alina

Admis

 

2.

Petrin Iulia

Admis

 

 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.