Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

La proba interviu pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare, pe perioadă determinată, cu normă de 2 ore/zi, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – proiectul cu titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg UEFISCDI: 591/17.12.2018), candidații au obținut următorul rezultat.

Contestațiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.