Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma încheierii perioadei de depunere a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de cercetător științific I, domeniul Istorie, specializarea Istoria orașelor, cu normă ½, candidatul Prof. univ. dr. Paul Helmut Niedermaier a fost admis pentru etapa următoare, respectiv prelegerea publică.

Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul Institutului de Cercetări Socio‑Umane Sibiu până în data de 14.09.2018, ora 16oo.

Prelegerea va avea loc în perioada 27.09.2018 – 05.10.2018 (data și ora exacte vor fi anunțate din timp), la sediul Institutului, Bulevardul Victoriei nr. 40.

Accesul în sala de concurs se va face în baza actului de identitate.

Anunț rezultate