Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma încheierii perioadei de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat în vederea ocupării postului de cercetător științific I, domeniul Istorie, specializarea Istoria minorităților, cu normă ½, candidatul Conf. univ. dr. Vasile Ciobanu a fost admis pentru etapa următoare, respectiv prelegerea publică.

Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul Institutului de Cercetări Socio‑Umane Sibiu până în data de 27.11.2019, ora 16oo.

Prelegerea va avea loc în data de 05.12.2019, ora 10:00, la sediul Institutului, Bulevardul Victoriei nr. 40.

Accesul în sala de concurs se va face în baza actului de identitate.

Anunț rezultate