Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu anunţă organizarea concursului privind ocuparea a două posturi de Asistent cercetare științifică, posturi vacante în cadrul proiectului cu cod PN-IIIP4-ID-PCCF-2016-0131, nr. contract PCCF 1/2019, având titlul „Limbă şi cultură germană în România (1918-1933). Realităţi „post-imperiale“, discurs public şi cîmpuri culturale“: Asistent cercetare științifică - Membru-Doctorand – Filolog.

Dosarele de concurs se depun în perioada 08.02.2021 - 22.02.2021 la adresa germanistik@uaic.ro (documentele originale se vor depune ulterior anunțării rezultatelor).

Mai multe informații despre concurs aici