Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate, gradul IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se va desfășura conform Legii 153 din 2017 și a Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011 actualizată.

Cerințele specifice pentru participare la concurs: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau studii ciclul I Bologna completate cu ciclul II, vechime minimă în specialitatea postului de 1 an.

Dosarele de concurs, cu precizarea postului pentru care se candidează, se depun la secretariatul Institutului între 14.10.2019 și 25.10.2019. Concursul va consta în: probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul ICSU Sibiu. Proba scrisă se va desfășura în data de 04.11.2019 începând cu ora 1000. Interviul se va desfășura în data de 08.11.2019 începând cu ora 1000.

Pentru anunțul detaliat click aici.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatului Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, la tel. 0269.212.604, de luni până vineri, între orele 0800-1600, sau pe site-ul Institutului, www.icsusib.ro.

Atenție: Anunțul detaliat a fost încărcat inițial cu o eroare. Performanţa fiecărui candidat este notată, la interviu, cu puncte de la 1 la 100. Câștigător va fi desemnat candidatul cu punctajul cel mai mare dintre cei care au obținut minim 50 de puncte la rezultatul final, nu 70 de puncte.