Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de Inspector de specialitate IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Comisia de concurs a stabilit următoarele:

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Situație dosar înscriere candidat

Observații

1.

LEICU ANCA LETIȚIA

Admis

 

2.

FLOREA ANCA

Admis

 

3.

DUMITRA MARIAN-ALEXANDRU

Admis

 

4.

GARBIN PAUL

Respins

Nu sunt îndeplinite cerințele postului, respectiv candidatul nu deține studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau studii ciclul I Bologna completate cu ciclul II

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.

Proba scrisă se va susține în data de 4 noiembrie 2019, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 40, începând cu ora 1000.  Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul ICSU Sibiu cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate în original. 

Informații suplimentare: tel. 0269-212604, Bulevardul Victoriei, nr. 40 și din fișierul alăturat.