Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși în vederea ocupării postului de referent, pe perioadă determinată, cu normă întreagă, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – proiectul cu titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg UEFISCDI: 591/17.12.2018), dosarul doamnei Florea Anca Maria a fost admis pentru etapa următoare, respectiv interviul. 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor.

Interviul va avea loc în data de 30 octombrie 2019, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 40, începând cu ora 10:00.

Accesul în sală se va face în baza actului de identitate.

Anunț rezultate