Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Publications

 

2019

Vasile Ciobanu, Germanii din România în anii 1918-1919. Die Deutschen in Rumänien zwischen 1918-1919, Sibiu-Hermannstadt: Editura Honterus, 2013, 317 p.

 

2018

Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania. Program editorial și conținut istoriografic (1868-1919), București: Editura Academiei Române, 2018, 264 p. 

Relații interetnice în Transilvania. Militaria Medievalia în Europa Centrală și de Sud-Est, coord. Zeno-Karl Pinter, Claudia Urduzia, Anca Nitoi, Sibiu: Astra Museum, 2018,  

 

Studii de etnologie: in honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, ed. Andreea Buzaș, Sibiu: Editura Etnologică, 2018, 494 p.

Andrei Nacu, Atlas istoric al Bucovinei, București: Editura Academiei Române, 2018. 

 

2017

Studii de istorie a orașelor: in honorem Paul Niedermaier, coord. Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, București-Brăila: Editura Academiei Române-Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2017, 606 p.

 

 

In honorem Vasile Ciobanu: studii privind minoritatea germană din România în secolul XX / In Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert, coord. Corneliu Pintilescu, Sibiu: Honterus, 2017, 412 p.
 

 

 Din etnologia germanilor din România / Aus der Ethnologie der Deutschen in Rumänien, coord. Andreea Buzaș, Ilie Moise, Sibiu: Editura Honterus, 2017, 554 p.

 

2016

Das Gerichtsbuch des Kronstädter Rates (1558-1580), ed. Julia Derzsi, Kronstadt: Aldus Verlag, AKSL-Heidelberg, 2016, 228 p. (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, X)

 

Communitäts-Verhandlungsprotokoll der Marktgemeinde Zeiden 1800-1866, ed. Liviu Cîmpeanu, Bernhard Heigl, Thomas Șindilariu, Kronstadt: Aldus Verlag, AKSL-Heidelberg, 2016. (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, XI)

 

2015

"... custodes confiniorum, vulgo ewrii ...". Cercetări arheologice în aşezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunţa, ed. Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, p. 151 + 116 planşe.

 

Corespondenţa Biroului Redacţional de la Sibiu cu colaboratorii. Vol. I. 1895- 1896. Ediţie de documente, ed. Vasile Ciobanu, Al. Tatu, Sibiu: Editura Armanis, 2015, 575 p.

 

Dan Dumitru Iacob, Elitele din principatele române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate şi divertisment, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 410 p.

 

Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale: inventare de averi din secolele XVI-XIX, ed. Dan Dumitru Iacob, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 802 p.