Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

ACADEMIA ROMÂNĂ, Comisia de Istorie a Orașelor din România organizează sesiunea anuală cu tema

Orașul și educația

Cluj-Napoca, 4–6 iunie 2020

Parteneri: Academia Română – Filiala Cluj; Institutul de Istorie ,,George Barițiu”; Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie

Repere tematice

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Academia Română, Comisia de Istorie a Orașelor din România

împreună cu

Societatea de Studii Transilvane și

Academia Evanghelică din Transilvania

organizează sesiunea anuală de comunicări științifice

Invitație

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu are plăcerea să vă invite la prelegerea

Trăsături europene ale culturii medievale românești

susținută de

Academician Ioan-Aurel Pop

Invitație eveniment

În data de 31 mai va avea loc semnarea protocolului de colaborare între Institutul de Istorie şi Geografie Regională a Şvabilor Dunăreni din Tübingen (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) și Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române.

 

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro