Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Serviciul administrativ

Contabilitate

Emilia-Mariana Cetean – contabil șef
Anca Letiția Leicu – inspector de specialitate IA
 

 

Resurse umane

Valentina-Roxana Ignat – referent IA


Secretariat

Adina-Simona Popa – referent


Îngrijitoare

Mariana Ionescu


 

 

Arhivă

Marcel Iacob – contabil şef
 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro