Anunț concurs - Referent de specialitate

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu demarează procedurile pentru recrutarea și selecția unui Referent de specialitate, după cum urmează: perioadă depunere dosare 21.10.2019 - 23.10.2019 și interviul în 30.10.2019, ora 1000.

Interviul se va desfăşura la sediul Institutului din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, judeţul Sibiu. Dintre condițiile specifice de participare la concurs, menționăm: studii superioare (economice).

Anunț concurs CS I - jumătate de normă

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de cercetător științific I, cu jumătate de normă, în domeniul istorie, specialitatea: istoria minoritățilorDosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului până în data de 25.10.2019, ora 16:00.

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate, gradul IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se va desfășura conform Legii 153 din 2017 și a Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011 actualizată.

Cerințele specifice pentru participare la concurs: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau studii ciclul I Bologna completate cu ciclul II, vechime minimă în specialitatea postului de 1 an.

Asistent de cercetare (studii postdoctorale) - rezultatul interviului

Pentru rezultatele interviului ce a avut loc în vederea recrutării și selecției unui Asistent de cercetare (studii postdoctorale), pe perioadă determinată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, click aici.

Asistent de cercetare (doctorand) - rezultatul interviului

Pentru rezultatele interviului ce a avut loc în vederea recrutării și selecției unui Asistent de cercetare (doctorand), pe perioadă determinată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, click aici.

Filolog - rezultatul interviului

Pentru rezultatele interviului ce a avut loc în vederea recrutării și selecției unui Filolog, pe perioadă determinată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, click aici.

Referent - rezultatul interviului

Pentru rezultatele interviului ce a avut loc în vederea recrutării și selecției unui referent de specialitate, pe perioadă determinată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, click aici.

Referent - rezultatele selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși în vederea ocupării postului de referent, pe perioadă determinată, cu normă de 6 ore/zi, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – proiectul cu titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg UEFISCDI: 591/17.12.2018), dosarul doamnei Ghișoiu Elena a fost admis pentru etapa următoare, respectiv interviul. 

Anunț concurs - Referent de specialitate

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu demarează procedurile pentru recrutarea și selecția unui Referent de specialitate, după cum urmează: perioadă depunere dosare 12.07.2019 - 16.07.2019 și interviul în 23.07.2019, ora 1000.

Interviul se va desfăşura la sediul Institutului din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, judeţul Sibiu. Dintre condițiile specifice de participare la concurs, menționăm: studii superioare (economice).

Asistent cercetare științifică - membru cercetător postdoctoral

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător în istorie (membru cercetător postoctoral), post vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr. contract PCCF 1/2019, având titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și cîmpuri culturale“.

Pagini

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro