Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dicţionarul graiurilor săseşti din Transilvania

 

Acest dicţionar tezaur este, sub aspect istoric, continuarea unui dicţionar început în jurul anului 1900 şi va cuprinde treptat în mai multe volume lexicul întreg al dialectului săsesc vorbit până recent sub forma unor graiuri autentice în 243 de localităţi mai ales rurale. Lucrarea este concepută după norme ştiinţifice stabilite încă în jurul anului 1960, întregite şi îmbunătăţite pe parcurs. Ea se axează, în principal, pe analiza sensurilor, pe probleme de fonetică, şi de gramatică, pe corpuri lingvistice şi pe sinonimică. Cuvintele titlu apar în ordine alfabetică. Articolul unui cuvânt este format din mai multe părţi : – din partea fonetică cu variantele vocalice şi consonantice – din structura semantică – din enumerarea compuselor – şi din centralele de sinonime. Atunci cănd este vorba despre cuvinte împrumutate din alte limbi, în special din limba română şi maghiară, la sfârşitul articolul se trece şi etimolgia cuvântului respectivi.

O particularitate a dicţionarului constă în includerea unor atestări din documente transilvane din secolul al XIII-lea până la mijlocol secolului al XIX-lea. Aceşti martori sunt folosiţi pentru a arăta influenţa graiurilor asupra limbii literare din Transilvania şi, totodată, pentru studiul istoriei limbii germane.


Dicţionarul pe plan editorial

Pe plan editorial dicţionarul constituie o colaborare între Editura Academiei Române (Bucureşti) şi editura Walter de Gruyter din Berlin (până în anul 1975), iar începând cu tipărirea literei L (1993), cu Editura Böhlau: Köln, Weimar, Viena.

Editurii Academiei din Bucureşti îi revine dreptul comercializării dicţionarului în România şi în Europa de sud-est, iar Editurii Böhlau în vestul Europei.


Material documentar

Arhiva cuvintelor tezaur, realizată în decursul a mai bine de un secol, cuprinde aproximativ peste um milion de fişe-martor ale graiurilor săseşti şi de atestări în limba germană din documente transilvane din secolul al XIII-ea până la mijlocul secolului al XIX-lea.


Importanţa dicţionarului

Această operă de referinţă care documenteză un dialect în dispariţie, este de mare interes şi pentru studierea graiurilor din spaţiul de expresie germană, întrucât graiurile transilvane au păstrat numeroase forme arhaice, acolo dispărute. Lucrarea relevă totodată interferenţe culturale române-săseşti, cât şi maghiare-săseşti, rod al unei convieţuiri fertile de-a lungul veacurilor. Opera se adresează deopotrivă lingviştilor, etnologilor, socilogilor, istoricilor şi tuturor celor interesaţi de graiurile acestei insule lingvistice.


Vol. 1 (A–C, 851 + LXXII p., întocmit de A. Schullerus); ed. Walter De Gruyter & CO. Berlin, Leipzig 1924;

Vol. 2 (D–F, 548 +VII p., întocmit de G. Keintzel, A. Schullerus, Fr. Hofstädter); ed. Walter De Gruyter & CO. Berlin, Leipzig 1926;

Vol. 5 (R–Salarist [serie veche] 320 p., întocmit de J. Roth, G. Göckler, editor: Fr. Krauss); ed. Walter de Gruyter & CO. Berlin, Leipzig 1929–1931;

Vol. 3 (G, 355 + L p., întocmit de : A. Biesselt-Müller, B. Capesius, A. Pancratz, G. Richter, A. Thudt); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Walter de Gruyter & CO Berlin 1971;

Vol. 4 (H–J, 413 p., întocmit de: R. Braun-Santa, B. Capesius, G. Richter, A. Thudt; 413 p.); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Walter de Gruyter & CO Berlin 1972;

Vol. 5 (K, 420 p., întocmit de: R. Braun-Santa, S. Haldenwang, G. Richter, A. Thudt); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Walter de Gruyter & CO Berlin 1975;

Vol. 6 (L, 201 + XVIII p., întocmit de: S. Haldenwang, U. Maurer, A. Thudt); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Böhlau: Köln, Weimar, Viena 1993;

Vol. 7 (M, 317 + LXXXII p., întocmit de: S. Haldenwang, U. Maurer, A. Thudt; cu colaborarea lui M. Dengel, I. Huber); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Böhlau: Köln, Weimar Viena 1998;

Vol. 8 (N–P, 475 + LXXXII p., întocmit de: S. Haldenwang, U. Maurer, S. Sienerth, A. Thudt; cu colaborarea lui M. Dengel); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Bölau: Köln, Weimar Viena 2002;

Vol. 9 (Qu–R, 407 + XX p., întocmit de: S. Haldenwang, M. Dengel, I. Huber, U. Maurer, St. Sienerth); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Böhlau: Köln, Weimar, Viena 2006.

Vol. 10 (S–Sche, LXXXVIII p., întocmit de: S. Haldenwang, M. Dengel); ed. Academiei Române Bucureşti şi ed. Böhlau, Köln, Weimar, Viena 2014.