Anunț editorial

De curând, sub egida sectorului de etnologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, a apărut volumul Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977, ediție îngrijită de Andreea Buzaș, introducere și note de Ion Taloș.

Concurs de promovare pentru funcția de referent de specialitate, gradul IA

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs de promovare pentru funcția de referent de specialitate, gradul IA, după cum urmează: probă scrisă în data de 19.12.2017, ora 1000. Proba scrisă se va desfășura la sediul Institutului din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, Sibiu, județul Sibiu.

Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul Institutului, telefon 0269-2126040723-396857 și din fișierele alăturate:

Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, gradul IA

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de referent de specialitate, gradul IA, după cum urmează: proba scrisă în 14.12.2017, ora 1000, proba practică în 20.12.2017, ora 1000 și interviul în 28.12.2017, ora 1000.   Probele concursului se vor desfăşura la sediul Institutului din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, Sibiu, judeţul Sibiu.

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, grad III – rezultatul final

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, domeniu istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale este:

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gr. III – rezultatul interviului

În urma desfășurării în data de 11.09.2017 a interviului, probă efectuată în cadrul celei de-a treia etape a concursului organizat pentru ocuparea unui post de cercetător științific, gradul III, în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană –  istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Anunț concurs CS III – rezultatul probei scrise

În urma desfășurării în data de 4 septembrie 2017 a probei scrise, probă efectuată în cadrul celei de-a doua etape a concursului organizat pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Concurs CS III - rezultate selecția dosarelor

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează în data de 04.09.2017, ora 10oo, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale.

Concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III – istorie contemporană

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific, gradul III., în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale. Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitoril Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23.07.2003. Dosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului până la data de 18.08.2017, ora 16.

Pagini