Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dan Dumitru Iacob

Proiecte finalizate 2013–2015

Atlas istoric al oraşelor din România
(fascicolul Brăila)

Noi surse pentru istoria socio-culturală: inventare de averi boiereşti din Principatele Române în secolele XVIII-XIX
Director de proiect
Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0386.

Istoria minorităţilor – o abordare cultural-artistică a diversităţii
Membru în echipa de cercetare
Proiect finanţat prin granturile SEE şi programul PA17/RO13.