Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bibliografia istorică a oraşelor din România
2013–2017


Coordonatori proiect: Vasile CiobanuAnda-Lucia Spânu


Bibliografia istorică a orașelor din România apărută în 2008, completată de Bibliografia istorică a orașelor din România. 2007–2012, sunt instrumente de lucru utile pentru toți cei interesați, dar nu cuprind lucrările apărute în ultimii 6 ani. Rubrica de Istorie locală din Anuarul istoriografic al României este selectivă, și în explozia publicistică de astăzi se impune o bibliografie de specialitate actualizată.

În cadrul Comisiei de Istorie a Orașelor din România s-a constatat necesitatea continuării acestui proiect, pentru aducerea la zi a datelor din ultimii ani și pentru completarea cu bibliografia așezărilor declarate orașe în ultimele două decenii. Bibliografia istorică a orașelor din România. 2013-2017 va permite urmărirea tendințelor din istoriografia consacrată orașelor în ultimii ani și va oferi argumente pentru stimularea cercetărilor în domeniile deficitare, pentru racordarea permanentă la fluxul internațional.