Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma corectării lucrării de la proba practică din cadrul celei de a doua etapă a concursului de ocupare a postului de referent de specialitate, gradul IA, candidații au obținut următorul punctaj: 

Nume candidat

Punctaj probă practică

Observații

Ignat Valentina-Roxana

93.85

ADMIS

Cozgarea Mirela-Viorela

91.77

ADMIS

Fântână Elena

89.44

ADMIS

Florescu Maria-Paraschiva

54.17

ADMIS

Candidații admiși se vor prezenta la interviul programat în data de 28.12.2017, ora 1000, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Anunț rezultat.