Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma desfășurării în data de 4 septembrie 2017 a probei scrise, probă efectuată în cadrul celei de-a doua etape a concursului organizat pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Nume candidat Notă probă scrisă Observații
Nicolae-Alexandru Nicolaescu 8,03 Admis pentru următoarea etapă
Bogdan-Ioanițiu Boșotean 8,00 Admis pentru următoarea etapă

Anunț rezultate