Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma desfășurării în data de 11.09.2017 a interviului, probă efectuată în cadrul celei de-a treia etape a concursului organizat pentru ocuparea unui post de cercetător științific, gradul III, în domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană –  istoria minorităților naționale, candidații au obținut următoarele rezultate:

Nume candidat Notă probă interviu Observații
Nicolae-Alexandru Nicolaescu 8,68  
Bogdan Ioanițiu Boșoteanu 7,75  

Anunț rezultatul interviului