Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Istorie şi Filosofie, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane şi Comitetul Naţional al Istoricilor din România organizează la Cluj-Napoca în perioada 25-28 august 2016, prima ediţie a

Congresului Naţional al Istoricilor Români.

Pentru detalii accesaţi pagina Congresului http://cnir.conference.ubbcluj.ro/