Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În data de 1 august 2016, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, gradul III, în domeniul istorie și studii culturale, specializarea etnologie.

În urma probelor de concurs, candidata Andreea Buzaș Neagoe a obținut 100 de puncte din 100 posibile.

În ședința din data de 1 august 2016, Consiliul științific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a hotărât, cu 5 voturi din 5, validarea rezultatului obținut de către doamna Andreea Buzaș Neagoe și a acceptat conferirea titlului de cercetător științific gradul III, doamnei Andreea Buzaș Neagoe.

Anunțul privitor la rezultatul concursului.