Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, specialitatea imagini istorice ale orașelor. Dosarele se depun la secretariatul Institutului, începând cu 30.05.2022, timp de 30 de zile calendaristice. Informații suplimentare găsiți aici.