Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specialitatea istoria orașelor și istoria culturii – imagini istorice ale orașelor. Dosarele se depun la secretariatul Institutului. Informații suplimentare găsiți aici.