Dr. Nicolae-Alexandru Nicolaescu

Domenii de cercetare 

Istoria României moderne și contemporane, istoria minorităților, istorie socială

Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Istoria presei din Transilvania în secolele XIX-XX,
  • Istoria României în a doua parte a secolului al XIX-lea și în secolul al XX-lea,
  • Istoria elitelor (sec. XIX-XX),
  • Istoria minorităților (sec. XIX-XX)
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024, Sibiu Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605 E-mail: alex_nicolaescu@yahoo.com

Proiecte actuale 

Saxonica: ein virtuelles Archiv zur Alltagsgeschichte der Siebenbürger Sachsen im 20. Jahrhundert, în colaborare cu Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Proiecte finalizate 

Communism in Romanian Countryside. Case Study: Ploughmen’s Front Propaganda (1944-1953), UEFISCDI: PN-II-RU-TE-2012-3-0334, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Nicolae-Alexandru Nicolaescu este absolvent al Facultății de Istorie și Patrimoniu ,,Nicolae Lupu”, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu (2009). Tot aici a absolvit studiile masterale în specializarea: „Elite politice românești (secolele XVIII-XX)” (2011). A susţinut teza de doctorat cu titlul: Revista Transilvania: program editorial, conținut istoriografic și bibliologic (1868-1919) la Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (2015). Din 2017 lucrează ca cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. A publicat 22 de studii şi articole ştiinţifice în volume colective și periodice de specialitate, precum și numeroase recenzii şi prezentări de carte. A participat, în calitate de membru sau bursier, la 3 proiecte de cercetare naționale. Este membru al organizației International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI).