Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Anunț concurs CS III

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specialitatea istoria orașelor și cartografie. Dosarele se depun la secretariatul Institutului, în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului. Informații suplimentare aici.

Concurs CS II

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specialitatea istoria orașelor și istoria culturii – imagini istorice ale orașelor. Dosarele se depun la secretariatul Institutului. Informații suplimentare găsiți aici.

Anunț

Anulare concurs ocupare post Cercetător științific II

Având în vedere prevederile Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și ale Ordinului nr. 6129 din 20.12.2016, s-a decis anularea concursului pentru ocuparea postului Cercetător științific II, întrucât anunțul într-un ziar de circulație națională a apărul în 1 iunie 2022, nu 30 mai 2022, cum am solicitat. Menționăm că procedura de desfășurare a concursului va fi reluată în perioada următoare. 

Anunț concurs CS II

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, specialitatea imagini istorice ale orașelor. Dosarele se depun la secretariatul Institutului, începând cu 30.05.2022, timp de 30 de zile calendaristice. Informații suplimentare găsiți aici.