Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific II

Domenii de cercetare 
  • istorie şi arheologie
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • cultura şi istoria germanilor din Transilvania
  • arhelogie şi arhitectură medievală
  • istoria oraşelor în Evul Mediu
  • istoria medievală a Transilvaniei
Curriculum Vitae 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024
Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605
e-mail: mariatiplic@icsusib.ro

web: http://icsusib.academia.edu/MariaEmiliaTiplic

Proiecte actuale 
Proiecte finalizate 
  • Colonizarea oaspeţilor germani în sudul Transilvaniei în secolele XII-XIII

Maria Emilia Ţiplic (Crângaci) a absolvit Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, specializarea istorie (2000), studiile aprofundate Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal arheologic la aceeaşi facultate. În 2007 a susţinut teza sa de doctorat cu titlul: "Mărturii arheologice şi arhitectonice ale colonizărilor saşilor în sudul Transilvaniei" (coordonator: prof. dr. Thomas Nägler). Din 2000 lucrează la Insititutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. A publicat numeroase studii şi articole de specialitate, a participat la mai multe granturi naţionale şi proiecte de cercetare în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este membru în Societatea de Studii Transilvane, Asociaţia Arheologilor Medievişti din România, Asociaţia Schola Septemcastrensis, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European din Sibiu.