Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Rezultate finale concurs CS II

Rezultatele finale obținute în cadrul prelegerii publice de candidatul prezentat la concursul organizat în vederea ocupării unui post unic de Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, din domeniul Istorie, specializarea Istoria şi cultura germanilor din Transilvania în Evul Mediu şi Epoca Modernă Timpurie, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în data de 08.04.2024 sunt aici.

Concurs CS II - rezultate prelegere publică

Rezultatele obținute în cadrul prelegerii publice de candidatul prezentat la concursul organizat în vederea ocupării unui post de Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, din domeniul Istorie, specializarea Istoria şi cultura germanilor din Transilvania în Evul Mediu şi Epoca Modernă Timpurie, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în data de 08.04.2024 sunt aici.

Contestațiile se pot depune până la data de 10 aprilie 2024, ora 16.00.

Concurs CS II

Concursul pentru ocuparea postului unic de Cercetători științific gr. II va avea loc în data de 08.04.2024, începând cu ora 11:00, la Biblioteca ICSU Sibiu.

Tema prelegerii publice: Constanțe și inovații în studierea Evului Mediu românesc și săsesc: izvoare, evenimente și personalități.

Rezultate concurs CS II - depunere dosar

În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post unic Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, s-a constatat că un număr de 1 (unu) candidați îndeplinesc condițiile de participare la concurs și promovează în etapa următoare.

Detalii aici.

Contestațiile se depun până în data de 27.03.2024, ora 16.00.

Sesiunea anuală CIOR – 2024

Call for papers

Comisia de Istorie a Orașelor din România organizează, în colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei sesiunea

Mărirea și decăderea orașelor

Cluj-Napoca, 20–22 iunie 2024

Repere tematice

Anunț concurs post unic de cercetător științific gradul II

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, tel. 0269 212604, organizează concurs pentru ocuparea unui post unic de cercetător științific gradul II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specializarea Istoria şi cultura germanilor din Transilvania în Evul Mediu şi Epoca Modernă Timpurie. Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Ordinului nr. 6129 din 20.12.2016; OUG nr. 34/2023, art. IV, alin (1), lit a.

Sesiunea anuală de comunicări

Științele socio-umane la începutul mileniului al III-lea
ediția a XVI-a
8 decembrie 2023

Lansare de carte

6 decembrie 2023, ora 17.30
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

 

Limbă şi cultură germană în România (1918-1933). Realități postimperiale, discurs public și câmpuri culturale. Volumele I (696 p.) și II (728 p.), coord.: Andrei Corbea-Hoișie, Rudolf Gräf, Iași, Polirom, 2023. 

 

Prelegere Dr. Peter Urbanitsch

Revolutionen und Reformen. 1848/1849 im habsburgischen Mitteleuropa / Revoluții și reforme 1848/1849 în Europa centrală habsburgică

20 octombrie 2023, ora 12:00, Biblioteca ICSU Sibiu

Conferința anuală CIOR

ACADEMIA ROMÂNĂ
Comisia de Istorie a Orașelor din România 
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Orașul multietnic și multiconfesional

Sibiu, 19-20 octombrie 2023

Online

 

Pagini