Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Conferința anuală CIOR

ACADEMIA ROMÂNĂ
Comisia de Istorie a Orașelor din România 
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Orașul multietnic și multiconfesional

Sibiu, 19-20 octombrie 2023

Online

 

International Conference

Stephen Báthory 
between intended homogenization and de facto pluralisation

12 ̶ 13 October 2023
Romanian Academy,
Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Conference program
Venue: Sibiu, Bulevardul Victoriei, No. 40

Conferință în onoarea lui Konrad G. Gündisch

7-8.VII.2023

Städtischer Raum. Merkmale von Mobilität und Kulturtransfer im spätmittelalterlichen Europa (ca. 1200-1500)

The Emergence of Urbanity in Transylvania. Patterns of Mobility and Cultural Transfer in Medieval Europe (ca. 1200-1500)

Conferință internațională

Limbă și cultură germană în România (1918-1933)
Realități istorice și procese culturale

Sibiu, 12-15 octombrie 2022

Organizatori:

Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane
Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

 

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro