Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Apariții editoriale

2022

Enciclopedie. Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri (2014−2020). Bibliografie, manifestări științi­fi­ce, monumente și însemne comemorative, coord. Ion Sol­ca­nu, autori: Bogdan Adrian Ceobanu, Vasile Cio­banu, Va­len­tin Ciorbea, Mihai Drecin, Ion Giurcă, Cor­neliu Pădu­rean, Anatol Petrencu, Ion I. Solcanu (București: Edi­tura U­ni­vers Enciclopedic Gold/Editura Academiei Oame­nilor de Știință din Româna, 2022), 1661 p., il. ISBN 978-606-096-000-3 / ISBN 978-606-8636-87-0 

 

Julia Derzsi, Delict și pedeapsă. Justiție penală în orașele săsești din Transilvania în secolul al XVI-lea (Cluj-Napo­ca: Editura Egyetemi Műhely/Societatea Bolyai, 2022), 348 p. ISBN 978-606-8886-82-4

 

Liviu Cîmpeanu, Cruciadă împotriva lui Ştefan cel Mare. Codrii Cosminului 1497 (Bucureşti: Editura Humanitas, 2022), 336 p. ISBN: 978-973-50-7719-8

 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu (1956–2021). 65 de ani de provocări istoriografice şi culturale, ed. Rudolf Gräf, Andreea Buzaş (Cluj-Napoca: Academia Ro­mână. Centrul de Studii Transilvane, 2022), 300 p. ISBN 978-606-038-034-4

 

Monarhia Habsburgică (1848–1918), vol. V. Politica externă: instituţii, personalităţi, alianţe, ed. în lb. rom. coord. și îngrij. de Rudolf Gräf, trad. de Rudolf Gräf şi Ni­colae Teşculă (Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane/Iași: Polirom, 2022), 512 p. ISBN 978-973-46-9241-5

 

250 Jahre Eisenhüttenindustrie in Reschitza. Studien zur Industriegeschichte des Banater Berglands, Bd. 12, Hg. Rudolf Gräf, Josef Wolf (Cluj-Napoca: Rumänische Akade­mie/Zentrum für Siebenbürgische Studien, 2021−2022), 449 [465], 380 [400] p., il., graf., h., facs., tab.

 

 

2021

Monarhia Habsburgică (1848-1918). Vol. II. Poparele imperiului, ediție în limba română coordonată și îngrijită de Rudolf Gräf, traducere de Loránd Mádly, Raluca Nelepu, Nicolae Teșculă, Ioana Florea, Cluj-Napoca: Academia Academia Română. Centrul de Studii Transilvane/ Iași: Polirom, 2021.

 

2020

Alexandru Nicolaescu, Universul bibliologic în paginele revistei Transilvania 1868–1918, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2020. 258 p.

 

 

Andrei Nacu, Scaunele săsești în documente cartografice din secolele XVI–XVIII, București: Editura Academiei Române, 2020. 232 p. + 5 hărți.

 

Ecclesiastical Landscapes in Medieval Europe. An Archaeological Perspective, ed. Sanchez-Pardo, José C., Marron, Emmet H. and Crîngaci Țiplic, Maria, Oxford: Archeopress, 2020. 240 p.

 

 

Monarhia Habsburgică (1848-1918). Vol. I. Dezvoltarea economică, administrația și sistemul juridic, forța armată, ediție în limba română coordonată și îngrijită de Rudolf Gräf, traducere de Iosif Marin Balog, Loránd Mádly și Nicolae Teșculă. Cuvânt înainte de Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca: Academia Academia Română. Centrul de Studii Transilvane/ Iași: Polirom, 2020. 424 p.

 

Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch, Elfter Band Schentzel – Schnappzagelchen, București: Editura Academiei Române/Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2020. LXXXVIII + 214 p. + 1 hartă.

 

 

Relații Interetnice în Transilvania – Militaria Medievalia în Europa centrală și de sud-est, ed. Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia, Sibiu: Editura Astra Museum, 2020. 212 p.

Oameni și locuri. Țările Române în ilustrația de carte veche (sec. XV-XIX) / People and Places. Romanian Principalities in Old Book Illustration (XVth-XIXth Centuries), text: Anda-Lucia Spânu; curatori: Florin Bogdan, Alexandru Știrban; traducere: Adina Bogdan, Alba Iulia Cluj-Napoca: Editura Muzeului Național al Unirii Editura Mega, 2020. 132 p.

 

2019

Vasile Ciobanu, Germanii din România în anii 1918-1919. Die Deutschen in Rumänien zwischen 1918-1919, Sibiu-Hermannstadt: Editura Honterus, 2013, 317 p.

 

2018

 

Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu cu colaboratorii. Vol. II. 1897-1898. Ediție de documente, ed. Vasile Ciobanu, Al. Tatu, Sibiu: Editura Armanis, 2018 (Enciclopedia Română, coord. Corneliu Daiconovici). 

 

Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania. Program editorial și conținut istoriografic (1868-1919), București: Editura Academiei Române, 2018, 264 p. 

 

 

Relații interetnice în Transilvania. Militaria Medievalia în Europa Centrală și de Sud-Est, coord. Zeno-Karl Pinter, Claudia Urduzia, Anca Nitoi, Sibiu: Astra Museum, 2018,  

 

Studii de etnologie: in honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, ed. Andreea Buzaș, Sibiu: Editura Etnologică, 2018, 494 p.

 

Andrei Nacu, Atlas istoric al Bucovinei, București: Editura Academiei Române, 2018. 

 

2017

Studii de istorie a orașelor: in honorem Paul Niedermaier, coord. Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, București-Brăila: Editura Academiei Române-Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2017, 606 p.

 

In honorem Vasile Ciobanu: studii privind minoritatea germană din România în secolul XXIn Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert, coord. Corneliu Pintilescu, Sibiu: Honterus, 2017, 412 p.
 

 Din etnologia germanilor din România / Aus der Ethnologie der Deutschen in Rumänien, coord. Andreea Buzaș, Ilie Moise, Sibiu: Editura Honterus, 2017, 554 p.

 

2016

Das Gerichtsbuch des Kronstädter Rates (1558-1580), ed. Julia Derzsi, Kronstadt: Aldus Verlag, AKSL-Heidelberg, 2016, 228 p. (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, X)

 

Communitäts-Verhandlungsprotokoll der Marktgemeinde Zeiden 1800-1866, ed. Liviu Cîmpeanu, Bernhard Heigl, Thomas Șindilariu, Kronstadt: Aldus Verlag, AKSL-Heidelberg, 2016. (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, XI)

 

2015

"... custodes confiniorum, vulgo ewrii ...". Cercetări arheologice în aşezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunţa, ed. Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, p. 151 + 116 planşe.
 

Corespondenţa Biroului Redacţional de la Sibiu cu colaboratorii. Vol. I. 1895- 1896. Ediţie de documente, ed. Vasile Ciobanu, Al. Tatu, Sibiu: Editura Armanis, 2015, 575 p.

 

Dan Dumitru Iacob, Elitele din principatele române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate şi divertisment, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 410 p.

 

Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale: inventare de averi din secolele XVI-XIX, ed. Dan Dumitru Iacob, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 802 p.

 

 

 

 

Romanian Academy
Institute of Social Sciences
and Humanities Sibiu

Bulevardul Victoriei, No. 40,
550024, Sibiu, Romania
Phone: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro