Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Concurs CS III - anulare concurs

Întrucât nicio contestație nu a fost depusă față de rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea ocupării unui post cercetător științific grad III, normă întreagă, perioada nedeterminată, la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Comisia declară concursul anulat. Mai multe informații aici.

Concurs CS III - rezultat selecție dosare

În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post cercetător științific grad III, normă întreagă, perioada nedeterminată, la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, s-a constat că niciun candidat nu îndeplinește condițiile de participare. Mai multe detalii aici.

Concurs CS II – rezultate finale

Rezultatele finale obținute de candidatul prezentat la concursul organizat în vederea ocupării unui post de Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, din domeniul Istorie, specialitatea Istoria orașelor și istoria culturii – imagini istorice ale orașelor, în cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, se pot găsi aici.

Concurs CS II – rezultat prelegere publică

Rezultatele obținute de candidatul prezentat la concursul organizat în vederea ocupării unui post de Cercetător Științific II, normă întreagă, perioada nedeterminată, din domeniul Istorie, specialitatea istoria orașelor și istoria culturii – imagini istorice ale orașelor, în cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în data de 25.07.2022 sunt aici.

Concurs CS II - Prelegere publică

Programarea probei de concurs CS II: prelegerea publică va avea loc în data de 25.07.2022, ora 11:00, Biblioteca ICSU Sibiu. Tema prelegerii: Cercetări privind imaginile istorice ale orașelor. Rezultate și perspective.

 

Romanian Academy
Institute of Social Sciences
and Humanities Sibiu

Bulevardul Victoriei, No. 40,
550024, Sibiu, Romania
Phone: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro