Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Istorie / Arheologie

Dr. Vasile Ciobanu, cercetător ştiinţific I
Prof. dr. Zeno-Karl Pinter, cercetător ştiinţific I
Dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific I
Dr. Liviu Cîmpeanu, cercetător științific III
Dr. Andrei Nacu, asistent de cercetare
Dr. Nicolae-Alexandru Nicolaescu, cercetător științific III


Istoria oraşelor

Dr. Dan Dumitru Iacob, cercetător ştiinţific I
Dr. Anda Lucia Spânu, cercetător ştiinţific II
Mariana Vlad, cercetător ştiinţific
Dr. Julia Derzsi, cercetător ştiinţific III


Etnologie

Prof. dr. Ilie Moise, cercetător ştiinţific I
Dr. Andreea Buzaş-Neagoe, cercetător ştiinţific III


Redactor și traducător

Dr. Oana-Nora Căpățână, redactor gr. I


 

Foști cercetători și colaboratori

Acad. Paul Niedermaier
Dr. Sigrid Haldenwang, cercetător ştiinţific I
Dr. Corneliu Pintilescu, cercetător științific III (Istorie contemporană)
Sigrid Roswitha Pinter, redactor I. A
Dr. Gabriela Cenuşer Panczel, cercetător ştiinţific III (Istoria literaturii)
Dr. Gudrun-Liane Ittu, cercetător ştiinţific III (Istoria artei)
Malwine Dengel, cercetător ştiinţific

 

 

Romanian Academy
Institute of Social Sciences
and Humanities Sibiu

Bulevardul Victoriei, No. 40,
550024, Sibiu, Romania
Phone: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro