Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dr. Gudrun-Liane Ittu, cercetător ştiinţific III

Domenii de cercetare 
 • Istoria artei şi culturii a minorităţii germane din România (secolele XIX-XX)
Principalele teme de interes ştiinţific 
 • Viaţa culturală a germanilor din România în secolele XIX-XX;
 • Avangarda artistică de la începutul secolului al XX-lea;
 • Arta plastică a minorităţii germane în secolele XIX-XX;
 • Femeia în arta şi cultura germanilor din România în secolele XIX-XX;
 • Istoria instituţiilor şi asociaţiilor culturale.
Curriculum Vitae 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024
Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605
e-mail: ittu@icsusib.ro

Proiecte actuale 
 • Asociaţia „Sebastian Hann” (1904–1948), (aproape) o jumătate de veac în slujba artei plastice transilvănene
Proiecte finalizate 
 • Arta plastică a germanilor din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea;
 • Viaţa culturală a germanilor din România în timpul comunismului;
 • Arta plastică a germanilor din România în perioada interbelică;
 • Arta plastică a etnicilor germani din România în intervalul 1945-1989;
 • Artiste plastice germane din România (secolele XIX-XX).

...