Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dr. Julia Derzsi, cercetător ştiinţific II

Domenii de cercetare 
  • istoria oraşelor, istoria oraşelor săseşti în perioada premodernă, istoria dreptului, istorie instituţională, istoria criminalităţii, istorie socială, ştiinţele auxiliare ale istoriei
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Jurisdicţie penală în oraşele săseşti în perioada premodernă
  • Aşezămintele ospitaliere din Sibiu şi din Cluj în secolele XVI-XVII
  • Administraţia urbană şi instituţiile ei în perioada Principatului Transilvaniei
  • Atlasul istoric al oraşelor din România
  • Istoria economică a orașelor
Curriculum Vitae 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu
Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024
Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605
e-mail: jderzsi@icsusib.ro; https://icsusibiu.academia.edu/JuliaDerzsi

Proiecte actuale 
  • Dicționar de termeni privind istoria orașelor din România
Proiecte finalizate 

Arhivă proiecte

Julia Derzsi a absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea filosofie (2001) şi istorie (2005), studiile aprofundate la Masteratul de Studii medievale Central-Europene (2006). Între 2006 şi 2009 a urmat Studiile Doctorale la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, a susţinut teza sa de doctorat în 2012 cu titlul "Delict şi pedeapsă. Funcţionarea jurisdicţiei penale în oraşele săseşti în secolul al XVI-lea", îndrumat ştiinţific de către acad. dr. prof. Paul Niedermaier. Din noiembrie 2013 lucrează la Insitutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, la colectivul ştiinţific de Istoria oraşelor. A publicat mai multe studii şi articole în reviste de specialitate şi volume colective, a particiat la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. Este membră a echipei de cercetare "Pro memoria Transylvaniae", membră a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, membră a Societăţii Muzeului Ardelean, secretar al Societăţii de Studii Transilvane, membru cooptat al consiliului Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde E.V. Heidelberg.