Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dr. Oana-Nora Căpățână, redactor gr. I.

Domenii de cercetare 
  • traducere, revizie și redactare manuscrise, corespondență profesională
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • traducerea în limba germană a manuscriselor acceptate spre publicare în revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde;
  • pregătirea editorială și predarea la Editura Academiei Române a manuscrisului respectivei reviste;
  • traducerea în limba germană a principalelor capitole din Atlas istoric al orașelor din România;
  • indexarea volumelor revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde în CEEOL;
  • actualizarea paginii WEB a revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde în limbile română și germană;
  • traducerea corespondenței oficiale a ICSU.
Curriculum Vitae 
Contact 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu Bd-ul Victoriei nr. 40, 550024, Sibiu Tel. 0269-212604; Fax: 0269-216605 E-mail: noracapatana.sb@gmail.com

Proiecte actuale 
Proiecte finalizate