Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Dr. Anda-Lucia Spânu, cercetător ştiinţific II

Domenii de cercetare 
  • istoria, arta şi cultura urbană; imagini istorice ale oraşelor (secolele XVI-XIX); istoria stampelor şi tipăriturilor
Principalele teme de interes ştiinţific 
  • Bibliografia istorică a oraşelor din România
  • Bibliografia istorică selectivă a oraşului Sibiu
  • Reprezentări grafice ale oraşelor din România
  • Repertoriul reprezentărilor grafice ale oraşelor din România
  • Categorii de reprezentări grafice ale oraşelor din România
  • Dicţionar istoric al oraşelor din România
  • Bibliografia istorică a oraşelor din România 2007-2012
Curriculum Vitae 
Publicaţii 

Anda-Lucia Spânu este absolventă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică, specializarea Istorie,  (promoţia 1999) şi a studiilor aprofundate, în specializarea Conservarea-Restaurarea Patrimoniului Muzeal şi Arheologic (promoţia 2000), la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A susţinut doctoratul în istorie în anul 2007, la aceeaşi instituţie, în domeniul istoria culturii, şi şcoala postdoctorală a Academiei Române în 2013, în domeniul Ştiinţe istorice şi arheologie, sub coordonarea ştiinţifică a acad. Paul Helmut Niedermaier. Este redactor șef al Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, membru fondator al Asociaţiei Civitas Nostra – Societate pentru studiul istoriei oraşelor şi membră a mai multor asociaţii profesionale (Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Associazione Italiana di Storia Urbana, European Association of Urban History şi European Architectural History Network).