Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Particularităţile imaginilor istorice ale oraşelor României
în context european

 

Proiect realizat în cadrul Programului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/89/1.5/S/59758.

Anda-Lucia Spânu, Particularităţile imaginilor istorice ale oraşelor României în context european, Colecţia Aula Magna, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013.

Obiectivul principal al proiectului a fost analizarea imaginilor istorice ale oraşelor actualei Românii din perspectivă comparativă, cu instrumente ce aparţin cercetării istorice, arhivistice, de istoria artei şi arhitecturii, de istoria culturii şi mentalităţilor şi găsirea elementelor lor de identitate culturală.

O temă atât de vastă, întinsă pe aproape patru secole – de la sfârşitul secolului al XV‑lea, până în deceniul şapte al secolului al XIX-lea – şi pe arealul celor trei ţări române – care au evoluat, din punct de vedere istoric şi politic, diferit – nu putea fi tratată decât general, prin intermediul unor studii de caz, cu prezentarea unor aspecte alese datorită importanţei lor.
Au fost puse faţă în faţă, pe de o parte, bogata literatură de specialitate (mai ales vest-)europeană a problemei, şi de cealaltă parte, realitatea spaţiului românesc de cercetare.
Este o abordare interdisciplinară inedită, lucrarea propunându-şi să reliefeze elementele prin care imaginile istorice ale oraşelor actualei Românii se indivi­dua­lizează faţă de imaginile oraşelor altor ţări europene, încercând, în acelaşi timp, să identifice motivele pentru care se întâmplă astfel.