Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează, în data de 25 ianuarie 2017, ora 1000, concurs pentru ocuparea unui post de asistent cercetare ştiinţifică, jumătate de normă, în domeniul istorie, specializarea cartografie. Dosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului până la data de 17 ianuarie 2017. Informații suplimentare se pot obţine la tel. 0269/212604 şi din fişierele ataşate.

Anunț concurs

Fișa postului ACS

Bibliografie concurs

Metodologia de concurs