Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, specialitatea istoria orașelor și cartografie. Dosarele se depun la secretariatul Institutului, în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului. Informații suplimentare aici.