Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

La proba interviu din a treia etapă a concursului de ocupare a postului de referent de specialitate, gradul IA în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, care a avut loc în data de 28.12.2017, din cei patru candidați admiși pentru parcurgerea probei interviu, s-au prezentat trei candidați. Doamna Florescu Maria-Paraschiva nu s-a prezentat. În urma evaluării răspunsurilor, conform planului de interviu, candidații au obținut următorul punctaj:

Nume candidat

Punctaj interviu

Observații

Ignat Valentina-Roxana

97,67 p.

ADMIS

Fântână Elena

75,00 p.

ADMIS

Cozgarea Mirela-Viorela

72,33 p.

ADMIS

Florescu Maria-Paraschiva

---

ABSENT

Rezultatul probei va fi comunicat candidaților. Rezultatul final al concursului de ocupare a postului de referent de specialitate, gradul IA va fi comunicat in data de 05.01.2018, ora 1600.

Dr. Vasile Ciobanu, CS I – președinte comisie concurs

Dr. Maria-Emilia Țiplic, CS II – membru

Ec. Marcel Iacob, contabil-șef – membru

Secretar, Andrei-Nicolae Nacu, asist. cercetare

Pentru anunț vezi aici.