Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane organizează un concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de contabil-șef, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se va desfășura conform Legii 153 din 2017 și a Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011 actualizată.

Cerințele specifice pentru participare la concurs sunt următoarele: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, vechime în muncă de minim de 5 ani, vechime minimă în specialitatea postului de 3 ani în instituțiile publice, atestat eliberat de M.F.P. în Sistemul European de Conturi S.E.C.

Dosarele de concurs, cu precizarea postului pentru care se candidează, se depun la secretariatul Institutului între 30.01.2019 și 12.02.2019. Concursul va consta în: probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul ICSU Sibiu. Proba scrisă se va desfășura în data de 20.02.2019 începând cu ora 1000. Interviul se va desfășura în data de 26.02.2019 începând cu ora 1000.

Anunț detaliat

Informații suplimentare se pot obține la secretariatului Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, la tel. 0269.212.604, de luni până vineri, între orele 0800-1600, sau pe site-ul Institutului, www.icsusib.ro.