Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de contabil-șef, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se va desfășura conform Legii 153 din 2017 și a Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011 actualizată.

Cerințele specifice pentru participare la concurs: studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau studii ciclul I Bologna completate cu ciclul II, vechime minimă în specialitatea postului de 1 an, în instituțiile publice și atestat eliberat de 

M.F.P. în Sistemul European de Conturi S.E.C (în cazul în care candidatul nu deține atestatul S.E.C., obținerea acestuia este obligatorie în decursul unui an de la ocuparea postului).

Actele necesare întocmirii dosarului și datele pentru desfășurarea concursului sunt afișate la sediul și pe site-ul ICSU Sibiu. Dosarele de concurs, cu precizarea postului pentru care se candidează, se depun la secretariatul Institutului între 11.03.2019 și 22.03.2019. Concursul va consta în: probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul ICSU Sibiu. Proba scrisă se va desfășura în data de 01.04.2019 începând cu ora 1000. Interviul se va desfășura în data de 05.04.2019 începând cu ora 1000.

Pentru anunțul detaliat click aici.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatului Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, la tel. 0269.212.604, de luni până vineri, între orele 0800-1600, sau pe site-ul Institutului, www.icsusib.ro.