Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post de referent de specialitate gradul IA, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu (ICSU Sibiu) al Academiei Române, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 24/15.11.2017, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Situaţie dosar       înscriere candidat

Observaţii

1

Suciu Mariana

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

2

Ignat Valentina-Roxana

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

3

Florescu Maria-Paraschiva

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

4

Fântână Elena

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

5

Pîntea George-Sebastian

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

6

Tăbăcaru Lavinia-Maria

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

7

Cozgarea Mirela-Viorela

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

8

Veștemean Corina-Florina

ADMIS

Dosar complet; îndeplineşte cerinţele postului.

9

Șerbu Daniela-Maria

RESPINS

Dosar complet.

Nu îndeplineşte cerința referitoare la studiile superioare de specialitate.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, până la data de 08.12.2017, ora 1600.

Proba scrisă se va susţine în data de 14.12.2017, la sediul ICSU Sibiu din B-dul Victoriei nr. 40, începând cu ora 1000. Timpul alocat probei este de 3 ore. Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul ICSU Sibiu cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate în original.

Informații suplimentare: tel. 0269-212604, Bulevardul Victoriei, nr. 40 și din fișierul alăturat.