Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu cu sediul în Bd. Victoriei, nr. 40, tel. 0269 212604, organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul istorie, specialitatea: arheologia monumentelor ecleziastice, cultura materială a sașilor transilvăneni în Evul Mediu şi istoria orașelor în Evul Mediu. Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319 din 8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, și Ordinului nr. 6129 din 20.12.2016. Dosarele de concurs se depun la secretariatul Institutului în perioada 12 aprilie 2021 – 11 mai 2021. Concursul se va desfășura în data de 17 mai 2021, începând cu ora 11:00 la sediul Institutului. Informații suplimentare se pot obține la secretariatului Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, la tel. 0269 212604, de luni până vineri, între orele 8-16, sau pe site-ul Institutului www.icsusib.ro.

Mai multe detalii referitoare la acest concurs se găsesc aici.

Pentru metodologia de concurs, informații se găsesc aici.

Fișa postului este aici.

Titlul prelegerii din 17 mai 2021, ora 11:00:

„Arheologia monumentelor ecleziastice, cultura materială a sașilor și istoria orșelor în Evul Mediu în sudul Transilvaniei. Perspective asupra cercetării și activității științifice”.