Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu organizează în data de 04.09.2017, ora 10oo, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, domeniul istorie, specialitatea istorie contemporană – istoria minorităților naționale.

În urma etapei de selecție a dosarelor de concurs, încheiată în data de 22.08.2017, candidații Boșoteanu-Bogdan Ioanițiu și Nicolaescu Nicolae-Alexandru au fost admiși pentru etapa următoare, respectiv proba scrisă.

Anunț rezultate