Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului de ocuparea a postului de referent de specialitate gradul I candidații au obținut următorul punctaj final (calculat pe media aritmetică a tuturor probelor):

 

Nume candidat

Punctaj probă scrisă

Observații

Slavu Teodora Mira

80,88 puncte

ADMIS

Dorobăț Mihaela Elena

76,79 puncte

RESPINS

 

Pentru rezultatul final al concursului de ocupare a postului de referent de specialitate gradul I vezi aici: