Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși în vederea ocupării postului de Asistent de cercetare cu studii post-doctorale, pe perioadă determinată, cu normă de 2 ore/zi, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu – proiectul cu titlul „Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale“, cod: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract: PCCF 1/2019 (nr. înreg UEFISCDI: 591/17.12.2018), dosarul domnului dr. Flavius Solomon  a fost admis pentru etapa următoare, respectiv interviul. 

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs.

Interviul va avea loc în data de 26 iulie 2019, la sediul Institutului de istorie „A.D.Xenopol“ al Academiei Române, începând cu ora 10:00.

Accesul în sală se va face în baza actului de identitate.

Anunț rezultate