Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

În data de 3 februarie 2016, la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul I, cu jumătate de normă, în domeniul istorie, specialitatea arheologie medievală. Cu acest prilej, în urma probelor de concurs, candidatul Zeno Karl Pinter a obţinut 100 puncte din 100 posibile.

În şedinţa din 3 februarie 2016, pe baza raportului preşedintelui comisiei de concurs, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a hotărât, cu 5 voturi din 6 și 1 abținere, validarea rezultatului obţinut de către candidatul Zeno Karl Pinter şi a propus conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I domnului Zeno Karl Pinter. Angajarea acestuia pe postul vacant de cercetător ştiinţific gradul I, cu jumătate de normă se va face după ce autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va confirma prin ordin rezultatele concursului.

Anunțul privitor la rezultatul concursului vezi aici.